In totaal heb ik ruim 90 projecten gedaan als interim-manager, projectleider, onderzoeker of adviseur. Hieronder staan een aantal voorbeelden:

 

Interim-manager of -griffier

 • NVRR
 • Haarlem
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • UW-samenwerking (gezamenlijke ambtelijke organisatie IJsselstein en Montfoort)
 • Zoetermeer
 • Hardewijk
 • Sliedrecht

 

Projectleider, kwartiermaker, wegbereider

 • Rekenkamer Metropool Amsterdam: Projectleider Inhoudelijke organisatie symposium 2022
 • Drechtraad: kwartiermaker ondersteuning
 • Muziekschool Noordwest Veluwe: projectleider bestuurlijke ontvlechting

 

Onderzoek en advies

 • Bestuur Kempen+: onderzoek bestuurlijk handelen ten tijde van interne fraude
 • Evaluatie RKC waterschappen Stichtse Rijnlanden en Rivierenlanden (ism Stichting Decentraalbestuur.nl).
 • Ministerie van BZK: Evalutie en advies decentralisatiebeleid (ism Stichting Decentraalbestuur.nl). Klik hier voor het rapport
 • Gemeente Velsen: Evaluatie raadsakkoord
 • Evaluatie Rekenkamer Oost Nederland. Klik hier voor het rapport
 • Gemeenteraad Zandvoort, Besluitvorming Watertorenplein en watertoren. (Ism Stichting decentraal bestuur). Klik hier voor het rapport
 • Gemeenteraad Raalte, Feitenonderzoek Besluitvorming en ontwikkeling bedrijventerrein De Zegge VII. Klik hier voor het rapport

 

Procesbegeleiding

 • College Den Helder
 • Informateur Zandvoort
 • Collegeformatie Zwijndrecht

 

Trainingen, cursussen en coaching

 • Provinciale Staten: cursus financien en politiek
 • Training politieke strategie fracties gemeenteraad
 • Cursussen voor wethouders
 • Coach VNG-trainees
 • Diverse overheden: werkconferenties gemeenteraad of staten, college, presidium en ambtelijke top