Interim-manager of -griffier

 • NVRR
 • Haarlem
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • UW-samenwerking (gezamenlijke ambtelijke organisatie IJsselstein en Montfoort)
 • Zwijndrecht
 • Zoetermeer
 • Leerdam
 • Hardewijk
 • Sliedrecht

 

Projectleider, kwartiermaker, wegbereider

 • Kwartiermaker ondersteuning Drechtraad
 • Muziekschool Noordwest Veluwe: projectleider bestuurlijke ontvlechting
 • Gemeente Arnhem: Wegbereider nieuwe Rekenkamer

 

Onderzoek en advies

 • Ministerie van BZK: Evalutie en advies decentralisatiebeleid (ism Stichting Decentraalbestuur.nl). Klik hier voor het rapport
 • Gemeente Velsen: Evaluatie raadsakkoord
 • Evaluatie Rekenkamer Oost Nederland. Klik hier voor het rapport
 • Gemeenteraad Zandvoort, Besluitvorming Watertorenplein en watertoren. (Ism Stichting decentraal bestuur). Klik hier voor het rapport
 • Gemeenteraad Raalte, Feitenonderzoek Besluitvorming en ontwikkeling bedrijventerrein De Zegge VII. Klik hier voor het rapport
 • Evaluatie Rekenkamer Zandvoort (samen met Katrien de Vaan)
 • RKC Heusden: intergemeentelijke samenwerking
 • Vereniging van Griffiers: Voorstudie Beeld van het griffiersambt
 • RKC Nieuwegein: beleidsparticipatie (ism Stichting Decentraalbestuur.nl)
 • Provincie Friesland: Verkenning bestuurlijke vernieuwing
 • Ministerie van BZK: onderzoek terugtredende wethouders (ism Stichting Decentraalbestuur.nl). Klik hier voor het rapport.
 • Evaluatie projecten: "Ondernemerschap aan de onderkant van de arbeidsmarkt¬Ě" en organiseren expertmeeting (i.o.v. Startfoundation)
 • Ministerie van BZK: onderzoek informatiepositie gemeenteraad (ism Stichting Decentraal Bestuur). Klik hier voor het rapport.

 

Procesbegeleiding

 • College Den Helder
 • Informateur Zandvoort
 • Collegeformatie Zwijndrecht
 • Diverse gemeenten: ondersteuning / coaching driehoek (burgemeester, secretaris, griffier)
 • Dagvoorzitter

 

Trainingen, cursussen en coaching

 • Provinciale Staten: cursus financien en politiek
 • Waterschap: training Sturen van besluitvorming (samen met Publiek Domein)
 • Training politieke strategie fracties gemeenteraad
 • Verzorgen cursussen voor wethouders
 • Training voorzitters commissies
 • Coach VNG-trainees
 • Diverse overheden: werkconferenties gemeenteraad of staten, college, presidium en ambtelijke top