Sinds 2008 heb ik ruim 100 projecten gedaan als interim-manager, interim-griffier, procesbegeleider, onderzoeker of adviseur. Hieronder staan een aantal voorbeelden. Daarnaast ben ik docent bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit van Utrecht.

Interim-griffier

 • Zaanstad
 • Eindhoven
 • Haarlem
 • Rotterdam
 • Zoetermeer

 Interim-manager

 • NVRR
 • Tilburg
 • IJsselstein - Montfoort

Onderzoek en advies

 • Rekenkamer Oost Nederland: Schipperen en sturen in de ruimte
 • Gemeente Helmond: verbeteringen politiek-bestuurlijke processen
 • Bestuur Kempen+: onderzoek bestuurlijk handelen ten tijde van interne fraude
 • Ministerie van BZK: Evalutie en advies decentralisatiebeleid (ism Stichting Decentraalbestuur.nl). Klik hier voor het rapport
 • Evaluatie Rekenkamer Oost Nederland. Klik hier voor het rapport
 • Gemeenteraad Zandvoort, Besluitvorming Watertorenplein en watertoren. (Ism Stichting decentraal bestuur). Klik hier voor het rapport
 • Gemeenteraad Raalte, Feitenonderzoek Besluitvorming en ontwikkeling bedrijventerrein De Zegge VII. Klik hier voor het rapport

Procesbegeleiding

 • College Den Helder
 • Informateur Zandvoort
 • Collegeformatie Zwijndrecht

 Projectleider

 • Rekenkamer Metropool Amsterdam
 • Muziekschool NW-Veluwe
 • Arnhem